II Principe ya da Machiavelli’nin Prensi üzerinden Pratik Liderlik Okumaları

II Principe ya da Machiavelli'nin Prensi üzerinden Pratik Liderlik Okumaları

Liderliğin nasıl olması ya da olmaması gereği üzerine önemli bir vizyon atölyesi

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)