Yönetici Değerlendirmenin Üç Boyutu

Yönetici Değerlendirmenin Üç Boyutu

Yöneticileri doğru ölçmek ve değerlendirmek yöneticiliğin asli fonksiyonunu doğru tanımlamakla başlayan bir kültürdür. Bu eğitim kapsamında gerekli konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Yöneticilik farkındalığını yükseltmek

Kurumsal Amaç

Kurum içi ortak bir dil yaratarak kurum değerlerini konsolide etmek

Hedef Kitle

Üst Yönetim

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 10 Katılımcı (Max)