Çalışan Değerlendirmenin 3 Boyutu

Çalışan Değerlendirmenin 3 Boyutu

Çalışanların kendilerini nasıl değerlendireceklerini bilmeleri öz yönetim, kuruma ve iş dünyasına uyumları açısından kritik bir farkındalık eşiğidir. Bu eğitim kapsamında gerekli konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Çalışan farkındalığını yükseltmek

Kurumsal Amaç

Kurum içi ortak bir dil yaratarak kurum değerlerini konsolide etmek

Hedef Kitle

Tüm Çalışanlar

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 25 Katılımcı (Max)