Büyük Resim Farkındalığı ve Stratejik Düşünmek

Büyük Resim Farkındalığı ve Stratejik Düşünmek

İş hayatı büyük resimdir. Uzun dönemli başarı büyük resmi doğru görmek hedeflerini ona göre belirlemek ve davranış stratejini ona uygun şekilde kurgulamakla ilgilidir. Bu eğitim kapsamında ilgili konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Çalışan farkındalığını yükseltmek

Kurumsal Amaç

Kurum ölçeğinde düşünebilen ve davranabilen geniş görüş ve stratejik bakış sahibi çalışanlar yoluyla kurumsal etkinliği artırmak

Hedef Kitle

Beyaz Yakalar ve Yönetim Kadroları

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 25 Katılımcı (Max)