Sendikal İlişkiler ve TİS Yönetimi

Sendikal İlişkiler ve TİS Yönetimi

Sendikal ilişkiler ve TİS yönetimi mavi yaka,sendika ve işverenin dahil olduğu bir çatışma yönetimi değil bir güven yönetimi sürecidir. Bu eğitim kapsamında gerekli konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Yöneticilik bilincini yükseltmek

Kurumsal Amaç

Endüstriyel ilişkilerin kurum yararına iyileştirilmesi

Hedef Kitle

İnsan Kaynakları ve Üst Yönetim

Katılımcı Sayısı/ Süre

2 gün / 10 Katılımcı (Max)