Mobbing Bilinci

Kurumların ve yöneticilerin önlemek zorunda olduğu, ağır kanuni sonuçları bulunan, çalışanların da sağlıklı bir yaşam için kesinlikle mücadele etmeleri gereken mobbingi doğru tanımak ve konumlandırmak için kritik bir eğitim.

Bireysel Amaç

Çalışan bilincini yükseltmek

Kurumsal Amaç

Mobbingin yaratacağı olası kurumsal, itibari, legal ve işveren markasını olumsuz etkileyecek zararların önüne geçmek, çalışma ortamını korumak

Hedef Kitle

Tüm Çalışanlar

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 25 Katılımcı (Max)