Örgütsel Vatandaşlık Bilincini Sağlamak

Örgütsel Vatandaşlık Bilincini Sağlamak

Çalışanlarda örgütsel vatandaşlık bilinci nasıl oluşturulur, örgütsel sessizlik ve sessiz istifanın önüne nasıl geçilir, bu eğitim kapsamında aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Yöneticilik bilincini yükseltmek

Kurumsal Amaç

Çalışan deneyimini iyileştirerek memnuniyet ve bağlılığı yükseltmek

Hedef Kitle

Yönetim

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 10 Katılımcı (Max)