İş Hayatında Güç Oyunları ve Ofis Politikaları

İş Hayatında Güç Oyunları ve Ofis Politikaları

Her hükümetin bir örgüt olduğunu biliriz ama iş örgütlerinin aynı zamanda birer hükümet olduğunu atlarız. İş hayatında insanın olduğu her yerde politika vardır. Bunu kabullenmek ve onu şekillendiren ilkeleri kabul etmek bizi daha gerçekçi ve dayanıklı profesyonellere dönüştürür. Bu eğitim kapsamında gerekli konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Çalışan farkındalığını yükseltmek

Kurumsal Amaç

Ofis politikalarına kültürel sınırlar çizmek ve yıkıcı etkilerinin takım çalışmasına etkisini düşürerek çalışma ortamını korumak

Hedef Kitle

Beyaz Yakalar ve Yönetim Kadroları

Katılımcı Sayısı/ Süre

2 gün / 25 Katılımcı (Max)