Kurumsal Adalet: Teori- Pratik – Kültür

Kurumsal Adalet: Teori- Pratik - Kültür

Kurumsal adalet bir şirkette motivasyon, bağlılık ve işveren markasının temelidir. Tüm yöneticilerintemel görevi adaleti gerçekleştirme için onun doğasını tanımak ve sorumluluklarını kavramaktır. Bu eğitim kapsamında gerekli aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Yöneticilik bilincini yükseltmek

Kurumsal Amaç

Kurumsal adaleti sağlayarak motivasyon ve bağlılık zemini oluşturmak

Hedef Kitle

Üst Yönetim

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 10 Katılımcı (Max)