İşveren Markası Kavramına Giriş

İşveren Markası Kavramına Giriş

İşveren markası nedir, nelerden etkilenir, şirket çıktılarını nasıl etkiler, nasıl yönetilir ? Bu eğitim kapsamında ilgili konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Yöneticilik bilincini yükseltmek

Kurumsal Amaç

İşveren markasını güçlendirerek yetenekleri çekme ve elde tutma gücünü artırmak

Hedef Kitle

Üst Yönetim

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 10 Katılımcı (Max)