Yöneticiler İçin Kaos ve Belirsizlik Yönetimi

Yöneticiler İçin Kaos ve Belirsizlik Yönetimi

Şirketlerin öngörülebilir riskleri yönetmek için talimatları, kuralları ve süreçleri vardır. Gerçek yöneticilik kaos ve belirsizlik yönetimiyle başlar. Bu eğitim kapsamında gerekli konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Yöneticilik farkındalığını yükseltmek

Kurumsal Amaç

VUCA ortamına hazır esnek ve agile yönetim kadroları yoluyla kurumsal refleksleri güçlendirmek

Hedef Kitle

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 10 Katılımcı (Max)