İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi, temel fonksiyonlar, misyon, genel prensipler ve paradigma , hızlandırılmış eğitim, bu eğitim kapsamında aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

İnsan Kaynakları personellerinin yeteneklerini yükseltmek

Kurumsal Amaç

Kurumsal insan yönetiminin pozitif sonuçlarını şirket yararına kullanmak

Hedef Kitle

İnsan Kaynakları Personelleri

Katılımcı Sayısı/ Süre

10 gün / 10 Katılımcı (Max)