Yöneticiler için Takım Psikolojisi

Yöneticiler için Takım Psikolojisi

İş hayatı bir takım çalışmasıdır. Takım çalışmasının başarılı olması için takımların psikolojik olarak doğru yönetilmesi gerekir. Bu eğitim kapsamında ilgili konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Yöneticilik bilincini yükseltmek

Kurumsal Amaç

Daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak

Hedef Kitle

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 10 Katılımcı (Max)