Çalışanlar İçin Performans Bilinci

Çalışanlar İçin Performans Bilinci

Çalışanlardan performans beklemek için önce onlara performansın ne olduğunu öğretmeliyiz , bu eğitim kapsamında gereklitüm konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Çalışanlarda performans bilincinin oluşması

Kurumsal Amaç

Kurumsal sonuçlara yönelik bir kültür inşası

Hedef Kitle

Tüm Çalışanlar

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 25 Katılımcı (Max)