Mühendislerde Bağlılık ve Motivasyon Yönetimi

Mühendislerde Bağlılık ve Motivasyon Yönetimi

Teknoloji ve üretim şirketlerinde mühendislik gücü, firmanın ana bileşenlerindedir. Düşük bağlılık ve düşük motivasyon nedeniyle yetişmiş mühendislerini kaybeden firmalar, kurumsal tecrübelerinin önemli bir kısmını böylece yitirirler ve rekabet güçleri zayıflar. Firmanın yöneticilerini yeni kuşak mühendislerin nasıl yönetileceği ve bağlı kılınacağı konusunda eğiterek liderlik kültürlerini dönüştürmek çalışan tutundurmada ve genç yetenekleri çekmede firmaya önemli avantajlar kazandıracaktır.

Eğitim İçeriği

Yeni Kuşak Mühendislerin Sosyo-Ekonomisi
İşe ve Çalışmaya Bakış
Yeni Mühendislerin Temel İhtiyaçları
Yeni Mühendislerin İletişim Modelleri
Teknik Aklın Sosyal İzdüşümü
Özgürlük ve İnisiyatif
Düşünmenin Psikolojisi
Başarının Psikolojisi
Çalışan Deneyimini Şekillendirmek
Yeni Bir Liderlik Modeli
Güven - Eğlence - Gelişim Odaklı Kültür
Adalet: Yaratılan ve Ödenen Değer
Şirketi Yeniden Düşünmek
Bağlılık ve Verim Üzerine

Kurumsal Kazanç

Liderlik yaklaşımları yeni mühendislerin kurumsal ve sosyal ihtiyaçları ile uyumlu hale gelen kurumlar, işveren markalarının yükselmesi, devir oranlarının düşmesi ve çalışan motivasyonu konusunda önemli bir avantaj elde ederler.

Hedef Kitle

Tüm orta ve üst düzey yöneticiler

Süre

Eğitimin normal süresi 2 gün olmakla birlikte kurumsal taleplere göre tek gün süren yoğunlaştırılmış eğitim programları uygulanabilir.