Başarılı Bir Kariyer İçin Üniversite Hayatını Kullanmak

Başarılı Bir Kariyer İçin Üniversite Hayatını Kullanmak

Kariyer yolculuğu lise yıllarında başlar, üniversite 1. sınıfta hızlanır ve ilk iş deneyiminizle somutlaşır. Üniversite yıllarını nasıl kullandığınız
geleceğinizin nasıl şekilleneceğini belirleyecektir. Bu eğitim kapsamında gerekli konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Bireysel farkındalığı artırmak

Kurumsal Amaç

İş hayatına uyum süreçleri kolaylaşmış, hedefleri net ve bilinçli gençler yetiştirmek

Hedef Kitle

Lise ve Üniversite Öğrencileri

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 25 Katılımcı (Max)