Sürdürülebilir Liderlik

Sürdürülebilir Liderlik

Günü kurtaran lider ve yöneticiden farklı olararak sürdürülebilir lider geleceği ve devamlılığı düşünerek karar verir. Bu eğitim kapsamında gerekli konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Yöneticilik farkındalığını yükseltmek

Kurumsal Amaç

Şirketin yönetim etkinliğini artırarak uzun dönemli kurumsal sonuçları pozitif etkilemek

Hedef Kitle

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

Katılımcı Sayısı/ Süre

2 gün / 25 Katılımcı (Max)