Çatışma Yönetimi

İş hayatında çatışma istisna değil genel kuraldır. Çatışma kavramının doğasını anlamak ve çatışma yönetimi becerisi kazanmak için temel yaklaşımlar bu eğitim kapsamında aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Çalışanları gereksiz çatışma ve friksiyonlardan korumak

Kurumsal Amaç

Daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak

Hedef Kitle

Tüm Çalışanlar

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 25 Katılımcı (Max)