IK Metrikleri

İnsan kaynakları yönetiminin ölçülebilen göstergeleri, IK'yı anlamak ve anlatmak için gerekli olan metrikler, içerikler ve anlamları bu eğitim kapsamında aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

İnsan Kaynakları personellerinin yeteneklerini yükseltmek

Kurumsal Amaç

IK'nın daha stratejik ve ölçülebilir hareket etmesini sağlayarak kurumsal etkinliğini artırmak

Hedef Kitle

IK Personelleri

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 10 Katılımcı (Max)