Mavi Yaka Liderliği

Yöneticilerin yaklaşımları bir şirkette çalışan deneyimini % 70 oranında etkiler. Üretimde çalışanların aidiyet ve motivasyonları diğer çalışanlardan farklılık gösterir. Üretim yöneticilerinin doğru iş sonuçlarını elde etmeleri için mavi yaka psikolojisini doğru anlamaları çok önemlidir. Yöneticilerin yaklaşımı şirketteki güven ve adalet algısını yani çalışan deneyimini doğrudan etkiler. Çalışan deneyimi motivasyonu ve dolayısıyla bağlılık düzeyini belirler. Bağlılık düzeyi çalışan performansını, örgütsel sahiplenme yani verimlilik ve kalite üzerinde belirleyici olur. Yöneticilerin bir çoğu bir işyerindeki çalışan deneyimi üzerinde bu kadar belirleyici olduğunun farkında değildir. Bu eğitimle yöneticilerin "insan yönetmekteki sorumlulukları" ve bunun büyük resme etkisi tüm açıklığı ile onlara aktarılacaktır.

Eğitim İçeriği

Büyük resim çözümlemesi ( şirket, iş işçi) İlk kademe mavi yaka yöneticiliği beklentiler, kurumsal güven, kurumsal adalet, motivasyon teorileri, sosyal zeka, takımçalışması, çatışma yönetimi, negatif liderlik yöneticilik ve liderlik, sorumluluk matrisi, performans ve başarı, disiplin

Kurumsal Kazanç

Tüm yönetim kadroları bu eğitimi alan kurumlarda yöneticilerin birey ve ekip yönetim farkındalıkları yükselir. Eğitim aynı zamanda kurum içinde ortak bir yönetim jargonu gelişmesine olanak sağlar. Bu farkındalık ve ortak dil çalışan odaklı bir kurum kültürü oluşmasına olanak tanır. Bu durum kurum içi motivasyon mimarisini güçlendirirken yarattığı olumlu çalışma iklimi kurum çıktılarını pozitif etkiler. Olumlu çalışan deneyimleri işveren markasını güçlendirir.

Hedef Kitle

İlk kademe yöneticilerden üretim müdürlerine kadar ekip yönetme sorumluluğu olan tüm çalışanlar bu eğitimin hedef kitlesidir. Konu başlıkları değişmemekle birlikte eğitim grubunun profiline göre eğitim dili ve yoğunluğu kalibre edilecektir.

Süre

Eğitimin normal süresi 2 gün olmakla birlikte kurumsal taleplere göre tek gün süren yoğunlaştırılmış eğitim programları uygulanabilir.