Yöneticiler için Motivasyon ve Bağlılık Geliştirme

Yöneticiler için Motivasyon ve Bağlılık Geliştirme

Motivasyon ve bağlılığın esasları, şirket çıktılarına etkisi, yöneticilerin sorumluluğu ve rolleri bu eğitim kapsamında aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Daha etkin kurum liderleri kazanmak

Kurumsal Amaç

Yöneticilerden kaynaklanan bağlılık problemlerini ortadan kaldırmak

Hedef Kitle

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

Katılımcı Sayısı/ Süre

2 gün / 10 Katılımcı (Max)