Temel Yöneticilik Paradigması Temel Yöneticilik Paradigması

Temel Yöneticilik Paradigması Temel Yöneticilik Paradigması

Yöneticilik işi değil, işi yapacak insanı yönetmektir. İnsanı yönetmek için onu tanımak, anlamak, güvenmek ve güvenilmek gerekir.
Yöneticilik kavramına bütünsel bir yaklaşım, bu eğitim kapsamında aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

Yöneticilik bilincini yükseltmek

Kurumsal Amaç

Yönetim kültürünü güçlendirmek

Hedef Kitle

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

Katılımcı Sayısı/ Süre

2 gün / 10 Katılımcı (Max)