Eğitim Yönetimi

Kurumlar için eğitim bir harcama değil yatırımdır. Bu yatırımın doğru yönetilmesi ise başlı başına bir stratejidir. Bu eğitim kapsamında gerekli konular aktarılmaktadır.

Bireysel Amaç

İnsan Kaynakları personellerinin yeteneklerini yükseltmek

Kurumsal Amaç

Eğitim etkinliğini artırarak şirketin beşeri sermaye değerini ve ona bağlı olarak verimliliğini yükseltmek

Hedef Kitle

IK Personelleri

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 10 Katılımcı (Max)