Socrates-Platon ve Aristo Metinleri Işığında Liderlik ve Yönetim

Socrates-Platon ve Aristo Metinleri Işığında Liderlik ve Yönetim

Erdem, ahlak ve akılla yönetim için pratik felsefi fragmanlar

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)