Mesnevi’den Lider ve Yöneticilere Öğütler

Mesnevi'den Lider ve Yöneticilere Öğütler

Mevlana'nın büyük eseri Mesnevi-i Manevi metinleriyle liderlik ve yöneticiliği yeniden düşünmek

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)