Marcus Aurelius ve Stoik Felsefe’nin Işığında Bir İç Gelişim Olarak Liderlik

Marcus Aurelius ve Stoik Felsefe'nin Işığında Bir İç Gelişim Olarak Liderlik

İçsel sükunet, bütünlük ve sağlamlığın lider ve yönetici açısından önemi

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)