İslam’ın Klasik Çağından Yönetim ve Liderlik Okumaları ( Gazali- Nasıruddin Tusiİbn Miskeveyh- Sühreverdi-İbn Arabi)

İslam'ın Klasik Çağından Yönetim ve Liderlik Okumaları ( Gazali- Nasıruddin Tusiİbn Miskeveyh- Sühreverdi-İbn Arabi)

İslam Uygarlığının altın çağından insan, ahlak ve yönetim dersleri

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)