Hazreti Muhammed’in Liderlik, Yönetim ve Strateji Modeli

Hazreti Muhammed'in Liderlik, Yönetim ve Strateji Modeli

Dağınık bir ulusu büyük bir uygarlığa dönüştüren Hazreti Muhammed'in tarihsel izdüşümü üzerinden liderlik, yönetim ve strateji kavramlarını yeniden düşünmek

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)