Göktürk Yazıtları, Kutadgu Bilig ve Dede Korkut Metinleri üzerinden Türklerin Liderlik Öğretilerine Giriş

Göktürk Yazıtları, Kutadgu Bilig ve Dede Korkut Metinleri üzerinden Türklerin Liderlik Öğretilerine Giriş

Tarih boyunca büyük ve güçlü devletler kuran Türklerin kadim metinleri üzerinden liderlik ve yönetime yeni bir bakış

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)