Eski İran Enderznameleri ve Şahname’ye göre Yönetim ve Liderlik Bilgeliği

Eski İran Enderznameleri ve Şahname'ye göre Yönetim ve Liderlik Bilgeliği

Gerek Türk İmparatorluklarını gerekse İslam uygarlığını derinden etkilemiş İran uygarlığının kök metinleri üzerinden yönetim ve liderlik sorgulamaları

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)