Eski Hint Metinleri ( Bhavad Gita, Upanishad, Mahabarata, Arthashatra) üzerinden yönetim ve liderlik atölyesi

Eski Hint Metinleri ( Bhavad Gita, Upanishad, Mahabarata, Arthashatra) üzerinden yönetim ve liderlik atölyesi

Liderliğin doğası, iç bakış, bilgelik ve evrensel akışa göre yönetim

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)