Ahlak-ı Alayi ve Katip Çelebi Okumalarıyla Osmanlı Klasik Çağı Yönetim Bilgeliği Dersleri

Ahlak-ı Alayi ve Katip Çelebi Okumalarıyla Osmanlı Klasik Çağı Yönetim Bilgeliği Dersleri

Osmanlı'nın en görkemli çağında imparatorluk yönetici elitlerini eğiten metinler üzerinden liderlik ve yönetim paradigmaları

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)