Ahilik ve Fütüvvetnameler Işığında İş Kültürü ve Ahlakı

Ahilik ve Fütüvvetnameler Işığında İş Kültürü ve Ahlakı

İş ahlakını, iş adabını ve güveni ahilik ve fütüvvetnameler üzerinden yeniden keşfetmek

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)