Ücret ve Grading Yönetimi Modeli

Ücret ve Grading Yönetimi Modeli

Beyaz yakalar için çalışanların sahip oldukları yetkinlikler, kıdem ve performansları üzerinde hassas basamaklı bir grade ve ücret modeli oluşturmak, bu kurumsal çözümümüz kapsamındadır.

Amaç

Kurumsal adalet ve objektivite için ücret hassas yönetilmesi gereken bir konudur ve doğru yönetilmediği takdirde
motivasyonu düşürür.