Kurumsal Sinerji Geliştirme Programı ( Anti-Silo Programı)

Kurumsal Sinerji Geliştirme Programı ( Anti-Silo Programı)

Bir dizi program ve etkinlik yoluyla 2 yıllık bir süreçte kurumsal sinerjisi yükseltecek stratejik uygulamaların implementasyonu, bu kurumsal çözümümüz kapsamındadır.

Amaç

İletişimsizlik, grupdüşün, silo ve çatışmaların neden olduğu zararlardan firmayı koruyacak kurum ölçeğinde bir aidiyet ve takım çalışması kültürü yaratacak bir model