Kurumsal Beşeri Sermaye Değer Analizi

Kurumsal Beşeri Sermaye Değer Analizi

Kurumun insan kaynağı gücünin sermaye değeri açısından incelenmesi , bu kurumsal çözümümüz kapsamındadır.

Amaç

Kurumun amaç ve stratejileri ona uygun bir beşeri sermaye gücünü gerekli kılar.

Bu analiz kurumun istihdam ve yönetin stratejilerinin geliştirilmesine ışık tutuyor.