İşveren Markası İndikatörü

İşveren Markası İndikatörü

İşveren markası soyut bir kavram olsa da kurumun sahip olduğu bazı somut değerler ve göstergelerle ilintilidir. Bu kapsamda kurumsal çözümüm sunuyoruz.

Amaç

İşveren markası yeteneği bulma, işe alma ve elde tutma maliyetlerini etkiler. Markanın doğru yönetimi kurumu rekabette öne çıkarır ve düşük bağlılıktan kaynaklanan maliyet kayıplarının önüne geçer.