Suistimal Yönetimi

Şirket süreçlerinin incelenmesi, suistimal risklerinin tespiti, analiz ve raporlama bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Şirketin suistimal risklerinin minimize edilmesi

Hedef Kitle

Şirketler

Süre

Belirsiz Süreli