Performans Yönetimi

Performans yönetimi süreçlerinin oluşturulması, dökümante edilmesi ve personellerin eğitilmesi bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Çalışan performansının ölçülmesi

Hedef Kitle

Kurumlar

Süre

90 gün