Organizasyonel Tasarım

Kurum analizi, ana fonksiyonların tespiti, örgü liderleri ile görüşmeler , tasarım önerisi, konsensüs görüşmeleri, aksiyon planı bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Şirketin iç ve dış çevresine ve stratejik hedeflerine uygun bir organizasyon tasarımı

Hedef Kitle

Şirketler

Süre

30 gün