Motivasyon ve Bağlılık Analizi

Motivasyon ve Bağlılık Analizi

Yöneticilere motivasyon ve bağlılık eğitimi,motivasyon ve bağlılık ölçüm anketi, sonuçların üst yönetime raporlanması ve aksiyon planı bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Çalışan bağlılığının güçlendirilmesi yoluyla performans ve verimlilik artışı

Hedef Kitle

Kurumlar

Süre

60 gün