Mentörlük Sistemi Kurulum ve Yönetim

Mentörlük Sistemi Kurulum ve Yönetim

Mentörlük sisteminin kurulması, dokümante edilmesi ve süreci yönetecek kadroların eğitilmesi bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Çalışanların uyum sürecinin kolaylaştırılması

Hedef Kitle

Kurumlar

Süre

30 gün