Kurumsal Adalet Analizi

Yöneticilerin eğitimi, kurumsal adalet ölçüm anketi, sonuçların üst yönetime raporlanması ve aksiyon planı bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Şirket içi demotive edici unsurların ortadan kaldırılması

Hedef Kitle

Kurumlar

Süre

60 gün