İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

insan kaynaklarını süreçlerinin oluşturulması, dökümante edilmesi personelin eğitilmesi bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Şirketin en değerli kaynağının doğru yönetimi

Hedef Kitle

Kurumlar

Süre

90 gün