İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Kurumun insan kaynakları yönetimi ve ihtiyaçları konusunda üst yönetime destek vermek bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Stratejik yönetim desteği

Hedef Kitle

Şirketler

Süre

Belirsiz Süreli