Etik ve İtibar Yönetimi

Etik ve İtibar Yönetimi

Süreçlerin oluşturulması, dökümante edilmesi, personelin eğitilmesi, bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

İtibar güçlendirme

Hedef Kitle

Kurumlar

Süre

60 gün