Çıkış Stratejisi Danışmanlığı

Çıkış Stratejisi Danışmanlığı

Mevcut durum analizi, ücret, sosyal sermaye ve diğer avantajlar, çıkış nedenlerinin irdelenmesi, hedeflenen pozisyonun analizi ve aksiyon önerisi bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Doğru bir şekilde işten ayrılmak ve yeni bir kariyer başlangıcı

Hedef Kitle

İşten ayrılmayı düşünen veya çıkarılma sürecinde olan çalışanlar

Süre

Süreç boyunca