Budist Metinlerin Işığında Yönetim ve Liderlik Vizyonları

Budist Metinlerin Işığında Yönetim ve Liderlik Vizyonları

İç bakış, derinlik ve yaşamı bir bütün olarak değerlendirmek yoluyla liderin deneyim ve önceliklerinin yeniden kavranışı

Bireysel Amaç

Kültür, vizyon genişliği ve bireysel farkındalık artışı

Kurumsal Amaç

Otantik liderler üzerinden kurumun yönetişim kalitesini yükselterek memnuniyet, bağlılık, örgütsel vatandaşlık kazanımları sağlamak

Hedef Kitle

Tepe yönetim, üst yönetim kadroları ve potansiyel liderler

Katılımcı Sayısı/ Süre

1 gün / 5 Katılımcı (Max)