Dört Boyutlu Performans Değerlendirme Modeli

Dört Boyutlu Performans Değerlendirme Modeli

Verim,iletişim, gelişim ve etik yetkinlikler üzerine kurulu kültür ve stratejinin tüm güçlendirici öğelerini destekleyen ve güçlü bir geri bildirim modeli öngören performans sistemi, bu kurumsal çözümümüz kapsamındadır.

Amaç

Performans sistemlerinin bir çoğu iş çıktılarını tek başarı verisi olarak ele alarak hata yapar. İş çıktıları sonuçtur.
Başarıyı getiren ise o sonucagiden yolda kurumun nasıl çalıştığıdır. Süreci ıskalamak bu sistemleri kurum için zararlı hale getirir.