Kurumsal Kültür ve Kurum İklimi Analizi

Kurumsal Kültür ve Kurum İklimi Analizi

Kurum kültürü ve iklimi bilgilendirici eğitim, kültür ve iklim sondajı, analiz ve raporlama, aksiyon planı önerisi bu danışmanlık kapsamındadır.

Amaç

Kurum kültürü ve ikliminin tanımlanması ve bağlılık ve motivasyonu artırıcı şekilde düzenlenmesi

Hedef Kitle

Kurumlar

Süre

60 gün